رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حدود نیمی از داوطلبان مجاز، انتخاب رشته کردند!

حدود نیمی از داوطلبان مجاز، انتخاب رشته کردند! سخنگوی سازمان سنجش: از یک میلیون و ۸۲ هزار و ۹۰۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری امسال، ۵۲۳ هزار و ۶۷۱ نفر انتخاب رشته کردند. مهلت انتخاب رشته در آزمون سراسری، ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۱ مرداد در درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به پایان […]

حدود نیمی از داوطلبان مجاز، انتخاب رشته کردند!

سخنگوی سازمان سنجش: از یک میلیون و ۸۲ هزار و ۹۰۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری امسال، ۵۲۳ هزار و ۶۷۱ نفر انتخاب رشته کردند.

مهلت انتخاب رشته در آزمون سراسری، ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۱ مرداد در درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به پایان رسید.