رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخبر: به اجرای شعار‌ها و وعده‌های رییس‌جمهور مقیدیم

مخبر: به اجرای شعار‌ها و وعده‌های رییس‌جمهور مقیدیم برای حل مشکلات نباید به خارج امید داشته باشیم. شفافیت و جلوگیری از رانت و فساد جز با استقرار کامل دولت الکترونیک میسر نیست. همانگونه که رهبری نیز فرمودند، کاملاً به آینده کشور خوشبین هستیم و امیدواریم بتوانیم با تلاش و همت مضاعف از این شرایط با […]

مخبر: به اجرای شعار‌ها و وعده‌های رییس‌جمهور مقیدیم

برای حل مشکلات نباید به خارج امید داشته باشیم. شفافیت و جلوگیری از رانت و فساد جز با استقرار کامل دولت الکترونیک میسر نیست.

همانگونه که رهبری نیز فرمودند، کاملاً به آینده کشور خوشبین هستیم و امیدواریم بتوانیم با تلاش و همت مضاعف از این شرایط با سرافرازی عبور کنیم.