رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود به مازندران ممنوع شد

ورود به مازندران ممنوع شد فرمانده پلیس راهور مازندران: ورود به مازندران ممنوع شد؛ این طرح از ساعت ۱۲ فردا ۲۴ مرداد آغاز می‌شود. حدود ۲ هفته منع ورود خودروها در ۶ مدخل ورودی استان اجرا می‌شود‌. میزان جریمه خودروهای متخلف در این طرح ده میلیون ریال است.

ورود به مازندران ممنوع شد

فرمانده پلیس راهور مازندران:

ورود به مازندران ممنوع شد؛ این طرح از ساعت ۱۲ فردا ۲۴ مرداد آغاز می‌شود.

حدود ۲ هفته منع ورود خودروها در ۶ مدخل ورودی استان اجرا می‌شود‌.

میزان جریمه خودروهای متخلف در این طرح ده میلیون ریال است.