رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چهاردهمین محموله واکسن کرونا وارد شد.

چهاردهمین محموله واکسن کرونا وارد شد. چهاردهمین محموله واکسن کرونا حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن، امروز یکشنبه ۲۴ مردادماه، در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد.

چهاردهمین محموله واکسن کرونا وارد شد.

چهاردهمین محموله واکسن کرونا حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن، امروز یکشنبه ۲۴ مردادماه، در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد.