رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت دستور آغاز واکسیناسیون خانواده‌های مدافعان سلامت را صادر کرد

وزیر بهداشت دستور آغاز واکسیناسیون خانواده‌های مدافعان سلامت را صادر کرد سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، دستور آغاز واکسیناسیون خانواده‌های مدافعان سلامت را صادر کرد.

وزیر بهداشت دستور آغاز واکسیناسیون خانواده‌های مدافعان سلامت را صادر کرد

سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، دستور آغاز واکسیناسیون خانواده‌های مدافعان سلامت را صادر کرد.