رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمکی: واحدهای بهداشتی و مراکز واکسیناسیون در روزهای تعطیل به فعالیت خود ادامه‌ دهند

نمکی: واحدهای بهداشتی و مراکز واکسیناسیون در روزهای تعطیل به فعالیت خود ادامه‌ دهند وزیر بهداشت با توجه به اعلام تعطیلی سراسری در کشور توسط ستاد ملی کرونا، در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و برخی سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت، بر تداوم خدمت‌رسانی تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی و مراکز واکسیناسیون در روزهای […]

نمکی: واحدهای بهداشتی و مراکز واکسیناسیون در روزهای تعطیل به فعالیت خود ادامه‌ دهند

وزیر بهداشت با توجه به اعلام تعطیلی سراسری در کشور توسط ستاد ملی کرونا، در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و برخی سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت، بر تداوم خدمت‌رسانی تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی و مراکز واکسیناسیون در روزهای تعطیل همانند روزهای عادی، تاکید کرد.