رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال توقف پروازها از ایران به افغانستان

احتمال توقف پروازها از ایران به افغانستان هواپیمایی ماهان: پرواز مشهد- کابل در روز جاری (دوشنبه) ابطال شده است. احتمال توقف باقی پروازها به افغانستان وجود دارد. ماهان تنها شرکت هواپیمایی در کشور است که در هفته پنج پرواز به شهر کابل دارد/ ایرنا

احتمال توقف پروازها از ایران به افغانستان

هواپیمایی ماهان:

پرواز مشهد- کابل در روز جاری (دوشنبه) ابطال شده است.

احتمال توقف باقی پروازها به افغانستان وجود دارد.

ماهان تنها شرکت هواپیمایی در کشور است که در هفته پنج پرواز به شهر کابل دارد/ ایرنا