رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف تصاویر زنان از روی آرایشگاه‌های زنانه در کابل

حذف تصاویر زنان از روی آرایشگاه‌های زنانه در کابل مردم وحشت زده افغانستان همزمان با تصرف کابل پایتخت افغانستان توسط طالبان اقدام به حذف تصاویر زنان از روی دیوار‌ها کردند. بیشتر این تصاویر و پوستر‌ها بر روی سالن‌های آرایشگاه‌های زنانه قرار داشت و شهروندان افغانستانی از ترس تخریب مغازه‌هایشان توسط طالبان آنها را از بین […]

حذف تصاویر زنان از روی آرایشگاه‌های زنانه در کابل

مردم وحشت زده افغانستان همزمان با تصرف کابل پایتخت افغانستان توسط طالبان اقدام به حذف تصاویر زنان از روی دیوار‌ها کردند.

بیشتر این تصاویر و پوستر‌ها بر روی سالن‌های آرایشگاه‌های زنانه قرار داشت و شهروندان افغانستانی از ترس تخریب مغازه‌هایشان توسط طالبان آنها را از بین بردند.