رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزمون وکالت به تعویق افتاد

آزمون وکالت به تعویق افتاد روابط عمومی مرکز وکلا: با اوج گیری کرونا آزمون ورودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به تعویق افتاد. زمان جدید برگزاری هنوز اعلام نشده است.

آزمون وکالت به تعویق افتاد

روابط عمومی مرکز وکلا:

با اوج گیری کرونا آزمون ورودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به تعویق افتاد.

زمان جدید برگزاری هنوز اعلام نشده است.