رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۵ طرح تولید واکسن کرونا در کشور در دست اجرا است!

۱۵ طرح تولید واکسن کرونا در کشور در دست اجرا است! مسئول کارگروه ارائه روش‌های درمان و تولید واکسن کووید۱۹ دانشگاه تهران و رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران مدعی شد: در حال حاضر حدود ۱۵ طرح تولید واکسن کرونا در کشور در دست اجرا است /نورنیوز

۱۵ طرح تولید واکسن کرونا در کشور در دست اجرا است!

مسئول کارگروه ارائه روش‌های درمان و تولید واکسن کووید۱۹ دانشگاه تهران و رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران مدعی شد: در حال حاضر حدود ۱۵ طرح تولید واکسن کرونا در کشور در دست اجرا است /نورنیوز