رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قدردانی فراکسیون اهل سنت مجلس از رهبر انقلاب

قدردانی فراکسیون اهل سنت مجلس از رهبر انقلاب فراکسیون اهل سنت یازدهمین دوره مجلس در نامه به رهبر انقلاب از انتصاب شهرام ایرانی به عنوان فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد

قدردانی فراکسیون اهل سنت مجلس از رهبر انقلاب

فراکسیون اهل سنت یازدهمین دوره مجلس در نامه به رهبر انقلاب از انتصاب شهرام ایرانی به عنوان فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد