رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس‌جمهور: همه توان کشور برای تسریع در تأمین و واردات واکسن به کار گرفته شود

رئیس‌جمهور: همه توان کشور برای تسریع در تأمین و واردات واکسن به کار گرفته شود رئیسی در نشست رؤسای کمیته‌های تخصصی کرونا: وزارت بهداشت دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه فعالیت اصناف در پاساژها و بازارهای سرپوشیده را بازنگری کند. در صدور مجوز برای تولید انواع واکسن‌های کرونا با رعایت جهات فنی و تخصصی تسریع شود.

رئیس‌جمهور: همه توان کشور برای تسریع در تأمین و واردات واکسن به کار گرفته شود

رئیسی در نشست رؤسای کمیته‌های تخصصی کرونا: وزارت بهداشت دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه فعالیت اصناف در پاساژها و بازارهای سرپوشیده را بازنگری کند.

در صدور مجوز برای تولید انواع واکسن‌های کرونا با رعایت جهات فنی و تخصصی تسریع شود.