رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر روز: تصویری تکان‌دهنده از سپردن یک نوزاد به دست سربازان آمریکایی حاضر در فرودگاه کابل!

تصویر روز: تصویری تکان‌دهنده از سپردن یک نوزاد به دست سربازان آمریکایی حاضر در فرودگاه کابل! 🔺پس از تصرف افغانستان از سوی طالبان، هزاران افغان برای نجات جان خود و خانواده‌هایشان به فرودگاه کابل آمده‌اند تا شاید بتوانند همراه نیروهای خارجی از این کشور بگریزند

تصویر روز: تصویری تکان‌دهنده از سپردن یک نوزاد به دست سربازان آمریکایی حاضر در فرودگاه کابل!

🔺پس از تصرف افغانستان از سوی طالبان، هزاران افغان برای نجات جان خود و خانواده‌هایشان به فرودگاه کابل آمده‌اند تا شاید بتوانند همراه نیروهای خارجی از این کشور بگریزند