رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شمار جانباختگان کرونایی در تهران ۲ برابر شده‌است

شمار جانباختگان کرونایی در تهران ۲ برابر شده‌است مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س): آمار متوفیان کرونایی شهر تهران در پیک پنجم ۲ تا ۲.۵ برابر شده‌است. سعید خال: شمار جانباختگان کرونایی و غیرکرونایی در شهر تهران به ۴۰۰ نفر در روز رسیده است. فوت ۲۱۶ کرونایی را در یک روز تجربه نکرده بودیم حتی در […]

شمار جانباختگان کرونایی در تهران ۲ برابر شده‌است

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س): آمار متوفیان کرونایی شهر تهران در پیک پنجم ۲ تا ۲.۵ برابر شده‌است.

سعید خال: شمار جانباختگان کرونایی و غیرکرونایی در شهر تهران به ۴۰۰ نفر در روز رسیده است.

فوت ۲۱۶ کرونایی را در یک روز تجربه نکرده بودیم حتی در دوران دفاع مقدس بی سابقه است، این درحالی است که شمار جانباختگان کرونایی در یک ماه پیش به زیر صد نفر رسیده بود.