رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهوری شد

سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهوری شد سیدابراهیم رئیسی در حکمی سیدمحمد حسینی را به سمت معاون امور مجلس رئیس جمهوری منصوب کرد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت احمدی‌نژاد بود

سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهوری شد

سیدابراهیم رئیسی در حکمی سیدمحمد حسینی را به سمت معاون امور مجلس رئیس جمهوری منصوب کرد

حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت احمدی‌نژاد بود