رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود واکسن اچ‌آی‌وی “مدرنا” به مرحله آزمایش انسانی!

ورود واکسن اچ‌آی‌وی “مدرنا” به مرحله آزمایش انسانی! واکسن اچ‌آی‌وی شرکت “مدرنا” که همانند واکسن کرونای این شرکت بر پایه mRNA ساخته شده است، این هفته به طور رسمی وارد مرحله آزمایش انسانی خود می‌شود. به عبارت دیگر، بشر احتمالا به افق پیشگیری از یکی از بدترین بیماری‌های صد سال گذشته نزدیک شده‌ است.

ورود واکسن اچ‌آی‌وی “مدرنا” به مرحله آزمایش انسانی!

واکسن اچ‌آی‌وی شرکت “مدرنا” که همانند واکسن کرونای این شرکت بر پایه mRNA ساخته شده است، این هفته به طور رسمی وارد مرحله آزمایش انسانی خود می‌شود.

به عبارت دیگر، بشر احتمالا به افق پیشگیری از یکی از بدترین بیماری‌های صد سال گذشته نزدیک شده‌ است.