رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین جزئیات واکسیناسیون سربازان

آخرین جزئیات واکسیناسیون سربازان امیر غلامرضا رحیمی پور، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیرو‌های مسلح : درباره واکسیناسیون سربازان مطابق دستور‌العمل ستاد ملی مقابله با کرونا عمل خواهیم کرد. در حال حاضر واکسیناسیون سربازان آغاز شده و تزریق واکسن در تعدادی از پادگان‌ها، انجام می‌شود. اینکه بگوییم کدام دسته از سربازان باید در اولویت […]

آخرین جزئیات واکسیناسیون سربازان

امیر غلامرضا رحیمی پور، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیرو‌های مسلح :

درباره واکسیناسیون سربازان مطابق دستور‌العمل ستاد ملی مقابله با کرونا عمل خواهیم کرد.

در حال حاضر واکسیناسیون سربازان آغاز شده و تزریق واکسن در تعدادی از پادگان‌ها، انجام می‌شود.

اینکه بگوییم کدام دسته از سربازان باید در اولویت تزریق واکسن قرار بگیرند موضوع درستی نیست، در این مورد تابع تصمیمات وزارت بهداشت و درمان و همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.