رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییر در اجرای ساعت طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از امروز

تغییر در اجرای ساعت طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از امروز / اعلام ساعت خروج رایگان از محدوده طرح معاونت حمل و نقل شهرداری تهران: از امروز یعنی ابتدای شهریور ماه، ساعت اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در شهر تهران از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ خواهد بود. البته در این تغییر زمانی، […]

تغییر در اجرای ساعت طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از امروز / اعلام ساعت خروج رایگان از محدوده طرح

معاونت حمل و نقل شهرداری تهران:

از امروز یعنی ابتدای شهریور ماه، ساعت اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در شهر تهران از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ خواهد بود.

البته در این تغییر زمانی، شهروندان می‌توانند یک خروج رایگان پس از ساعت ۱۴:۳۰ از این دو محدوده داشته باشند.

همچنین ساکنین طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا هم می‌توانند پس از ساعت ۱۴:۳۰ به دو محدوده فوق یک ورود رایگان داشته باشند.