رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی در گفت‌وگوی تلفنی صدراعظم اتریش

رئیسی در گفت‌وگوی تلفنی صدراعظم اتریش: سابقه ۵۰۰ ساله روابط دوستانه دو کشور سرمایه ارزشمندی برای آینده روابط است. گروه‌های مختلف افغانستانی در تعامل با هم از فرصت خروج آمریکایی‌ها برای ایجاد یک الگوی حکمرانی فراگیر بهره بگیرند.

رئیسی در گفت‌وگوی تلفنی صدراعظم اتریش:

سابقه ۵۰۰ ساله روابط دوستانه دو کشور سرمایه ارزشمندی برای آینده روابط است.

گروه‌های مختلف افغانستانی در تعامل با هم از فرصت خروج آمریکایی‌ها برای ایجاد یک الگوی حکمرانی فراگیر بهره بگیرند.