رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکایت از اپراتورها و سرعت اینترنت؛ در صدر پیامک‌های گلایه آمیز مردم

شکایت از اپراتورها و سرعت اینترنت؛ در صدر پیامک‌های گلایه آمیز مردم آذری جهرمی در آخرین ساعات وزارت خود، مطرح کرد؛ پیامک‌ها در کنار شبکه‌های اجتماعی، پنجره ارتباط مستقیمی بین شما و من بود. گزارش فوق از آمار دستورات شما از طریق کانال پیامکی است که تلاش کردم عمده‌ی آنها را پیگیری کنم. خاطرات خوبی […]

شکایت از اپراتورها و سرعت اینترنت؛ در صدر پیامک‌های گلایه آمیز مردم

آذری جهرمی در آخرین ساعات وزارت خود، مطرح کرد؛

پیامک‌ها در کنار شبکه‌های اجتماعی، پنجره ارتباط مستقیمی بین شما و من بود.

گزارش فوق از آمار دستورات شما از طریق کانال پیامکی است که تلاش کردم عمده‌ی آنها را پیگیری کنم.

خاطرات خوبی از این نوع تعامل با مردم برای من ایجاد شد. بویژه وقتی محدود ناسزاها به لبخند رضایت و رفاقت‌ها بدل شد.

در هر حال از فردا مسئولیت بنده به عنوان وزیر ارتباطات خاتمه خواهد یافت اما همچنان کانال ارتباطی ما با هم باز خواهد بود و رفاقت‌ها همچنان ادامه خواهند داشت.