رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رأی اعتماد مجلس به ۱۸ گزینه رئیسی

رأی اعتماد مجلس به ۱۸ گزینه رئیسی باغ‌گلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رد صلاحیت شد

رأی اعتماد مجلس به ۱۸ گزینه رئیسی

باغ‌گلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رد صلاحیت شد