رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق کدام واکسن کرونا به مادران باردار توصیه می‌شود؟

تزریق کدام واکسن کرونا به مادران باردار توصیه می‌شود؟ رییس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت: فعلا واکسن سینوفارم واکسنی است که تزریق آن به مادران باردار توصیه می‌شود.

تزریق کدام واکسن کرونا به مادران باردار توصیه می‌شود؟

رییس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت: فعلا واکسن سینوفارم واکسنی است که تزریق آن به مادران باردار توصیه می‌شود.