رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تردد بین شهر‌های قرمز و نارنجی همچنان ممنوع است

تردد بین شهر‌های قرمز و نارنجی همچنان ممنوع است؛ سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا: اگر کسی قصد خروج از شهر قرمز را داشته باشد، قطعا از طریق دوربین و سامانه کنترل می‌شود و جریمه یک میلیون تومانی برای شهر‌های قرمز و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای شهر‌های زرد اعمال می‌شود. تردد شبانه از […]

تردد بین شهر‌های قرمز و نارنجی همچنان ممنوع است؛

سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا:

اگر کسی قصد خروج از شهر قرمز را داشته باشد، قطعا از طریق دوربین و سامانه کنترل می‌شود و جریمه یک میلیون تومانی برای شهر‌های قرمز و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای شهر‌های زرد اعمال می‌شود.

تردد شبانه از ساعت ۱۰ شب تا ۳ صبح، جریمه ۲۰۰ هزار تومانی به همراه دارد.