رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متخلفان تزریق واکسن در لارستان به اخراج و تبعید محکوم شدند

متخلفان تزریق واکسن در لارستان به اخراج و تبعید محکوم شدند ۲ تن از کارکنان و نیروهای دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس که گفته شده اقدام به تزریق واکسن خارج از گروه های هدف در سالن تجمیعی شهید باقریه این شهرستان کرده بودند از سوی کمیته انضباطی شناسایی و یکی از آنها به اخراج و […]

متخلفان تزریق واکسن در لارستان به اخراج و تبعید محکوم شدند

۲ تن از کارکنان و نیروهای دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس که گفته شده اقدام به تزریق واکسن خارج از گروه های هدف در سالن تجمیعی شهید باقریه این شهرستان کرده بودند از سوی کمیته انضباطی شناسایی و یکی از آنها به اخراج و فرد دیگری نیز به تبعید محکوم شدند./ایرنا