رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس زاده مشکینی: چرا در زندان اوین نظارتی وجود نداشته است

عباس زاده مشکینی: چرا در زندان اوین نظارتی وجود نداشته است سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم روشن شدن تمام ابعاد قضیه زندان اوین گفت: باید مشخص شود چه مدتی پلشتی ها در زندان اوین در جریان بوده و چرا نظارت صورت نگرفته است.

عباس زاده مشکینی: چرا در زندان اوین نظارتی وجود نداشته است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم روشن شدن تمام ابعاد قضیه زندان اوین گفت: باید مشخص شود چه مدتی پلشتی ها در زندان اوین در جریان بوده و چرا نظارت صورت نگرفته است.