رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کمیسیون اصل ۹۰: تخلف در زندان اوین محرز است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰: تخلف در زندان اوین محرز است حسن شجاع: فیلم‌های انتشار یافته از داخل زندان اوین بسیار تلخ و ناگوار است و ما قبل از اینکه این بازرسی را از این زندان انجام دهیم فیلم‌ها را با دقت در کمیسیون مورد بازبینی قرار دادیم/ صداوسیما

رئیس کمیسیون اصل ۹۰: تخلف در زندان اوین محرز است

حسن شجاع:

فیلم‌های انتشار یافته از داخل زندان اوین بسیار تلخ و ناگوار است و ما قبل از اینکه این بازرسی را از این زندان انجام دهیم فیلم‌ها را با دقت در کمیسیون مورد بازبینی قرار دادیم/ صداوسیما