رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش به حکم رئیسی برای وزیر دولت روحانی

واکنش به حکم رئیسی برای وزیر دولت روحانی جلال میرزایی نماینده پیشین مجلس درباره انتخاب محمد اسلامی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: این موضوع می‌تواند ۲ توجیه داشته باشد؛ بر اساس قرائن و شواهد یک تحلیل این است که رئیس‌جمهور یک قولی به آقای اسلامی داده بود که وی به عنوان وزیر معرفی […]

واکنش به حکم رئیسی برای وزیر دولت روحانی

جلال میرزایی نماینده پیشین مجلس درباره انتخاب محمد اسلامی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: این موضوع می‌تواند ۲ توجیه داشته باشد؛ بر اساس قرائن و شواهد یک تحلیل این است که رئیس‌جمهور یک قولی به آقای اسلامی داده بود که وی به عنوان وزیر معرفی شود اما معرفی نشد، شاید خواستند در دولت از ایشان استفاده کند و سازمان انرژی اتمی خالی بود و از ایشان استفاده کرده است

حال باید دید چگونه می‌خواهند توجیه کنند، آقای صالحی دانشمند و صاحب نظر در این حوزه است و کار می‌شناسد اما جای او آقای اسلامی را گذاشته‌اند /ایلنا