رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افشای مهمترین انتصابات دولت طالبان توسط خبرگزاری نووستی

افشای مهمترین انتصابات دولت طالبان توسط خبرگزاری نووستی ملا عبدالغنی برادر آخوند به عنوان وزیر خارجه منصوب شده در حالی‌که ملا یعقوب آخوند (زاده) پسر موسس جنبش طالبان به عنوان وزیر دفاع تعیین شده است.

افشای مهمترین انتصابات دولت طالبان توسط خبرگزاری نووستی

ملا عبدالغنی برادر آخوند به عنوان وزیر خارجه منصوب شده در حالی‌که ملا یعقوب آخوند (زاده) پسر موسس جنبش طالبان به عنوان وزیر دفاع تعیین شده است.