رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیگیری طرح صیانت در سکوت خبری

پیگیری طرح صیانت در سکوت خبری برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ماده ۱۷و تبصره ۲ماده ۲۸طرح صیانت حذف شده‌است. ماده ۱۷ می‌گوید که سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی باید از خارجی ها بیشتر باشد و میزان ترافیک خارجی ها توسط کمیسیون تنظیم مقررات تعیین می‌شود. همچنین تبصره ۲ ماده ۲۸ به خارجی‌ها […]

پیگیری طرح صیانت در سکوت خبری

برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ماده ۱۷و تبصره ۲ماده ۲۸طرح صیانت حذف شده‌است.

ماده ۱۷ می‌گوید که سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی باید از خارجی ها بیشتر باشد و میزان ترافیک خارجی ها توسط کمیسیون تنظیم مقررات تعیین می‌شود. همچنین تبصره ۲ ماده ۲۸ به خارجی‌ها ۴ ماه فرصت داده تا مجوز فعالیت بگیرند و نماینده قانونی معرفی کنند و اگر جایگزین مناسب داخلی معرفی نشد تا یک سال مسدود نمی‌شوند.

پوریا آسترکی، تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با همشهری: حتی اگر ماده ۱۷و تبصره ۲ماده ۲۸طرح حذف شده باشد، هیچ‌گونه مستندی در این مورد منتشر نشده است. هنوز مردم نمی‌دانند که کدام نسخه از طرح در کمیسیون در حال بررسی است./همشهری