رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس‎ سازمان زندان‎ها تصویر دستور عزل فرمانده حفاظت زندان اوین را منتشر کرد

رئیس‎ سازمان زندان‎ها تصویر دستور عزل فرمانده حفاظت زندان اوین را منتشر کرد حاج‎محمدی: نصب دوربین برای ثبت تخلف و پیگیری آن‎هاست و این تخلفات سابقه رسیدگی دارد. فرمانده یگان حفاظت زندان اوین در دی ۹۹ به دلیل نظارت ضعیف برعملکرد پرسنل عزل شده است.

رئیس‎ سازمان زندان‎ها تصویر دستور عزل فرمانده حفاظت زندان اوین را منتشر کرد

حاج‎محمدی: نصب دوربین برای ثبت تخلف و پیگیری آن‎هاست و این تخلفات سابقه رسیدگی دارد. فرمانده یگان حفاظت زندان اوین در دی ۹۹ به دلیل نظارت ضعیف برعملکرد پرسنل عزل شده است.