رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف درس «موفقیت ایران در کنترل کرونا» از کتاب اجتماعی پایه نهم!

حذف درس «موفقیت ایران در کنترل کرونا» از کتاب اجتماعی پایه نهم! سال گذشته در کتاب اجتماعی پایه نهم درسی درباره موفقیت ایران در کنترل کرونا درج شده بود. به دنبال اوج گیری شیوع کرونا در کشور و افزایش اعتراضات به آموزش و پرورش، این وزارتخانه امسال این درس جنجالی را از کتاب اجتماعی پایه […]

حذف درس «موفقیت ایران در کنترل کرونا» از کتاب اجتماعی پایه نهم!

سال گذشته در کتاب اجتماعی پایه نهم درسی درباره موفقیت ایران در کنترل کرونا درج شده بود. به دنبال اوج گیری شیوع کرونا در کشور و افزایش اعتراضات به آموزش و پرورش، این وزارتخانه امسال این درس جنجالی را از کتاب اجتماعی پایه نهم حذف کرده است /رکنا