رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای نگهبان استعفای محمد دهقان را تایید کرد

شورای نگهبان استعفای محمد دهقان را تایید کرد هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان: محمد دهقان به منظور حضور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری از عضویت در شواری نگهبان استعفا داده است. طبق قانون اشتغال همزمان در دولت و شورای نگهبان ممکن نیست.

شورای نگهبان استعفای محمد دهقان را تایید کرد

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان:

محمد دهقان به منظور حضور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری از عضویت در شواری نگهبان استعفا داده است.

طبق قانون اشتغال همزمان در دولت و شورای نگهبان ممکن نیست.