رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏نشست تخصصی پروتکل های فقهی مدیریت ‎کرونا در قم برگزار شد

‏نشست تخصصی پروتکل های فقهی مدیریت ‎کرونا در قم برگزار شد در این نشست اعضای جلسه هیچ کدام از ماسک استفاده نکردند!

‏نشست تخصصی پروتکل های فقهی مدیریت ‎کرونا در قم برگزار شد

در این نشست اعضای جلسه هیچ کدام از ماسک استفاده نکردند!