رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیشتر بستری‌شدگان در مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها واکسن کرونا نزدند

بیشتر بستری‌شدگان در مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها واکسن کرونا نزدند بابک عشرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران: بیشتر کسانی که کارشان به بخش مراقبت‌های ویژه (آی.سی.یو) بیمارستان‌ها کشیده می‌شود، واکسن نزده‌اند، به عبارتی اغلب این افراد، اقدام به تزریق واکسن کرونا نکرده‌اند به همه واجدین شرایط توصیه میکنم که در اسرع وقت نسبت به تزریق […]

بیشتر بستری‌شدگان در مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها واکسن کرونا نزدند

بابک عشرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران: بیشتر کسانی که کارشان به بخش مراقبت‌های ویژه (آی.سی.یو) بیمارستان‌ها کشیده می‌شود، واکسن نزده‌اند، به عبارتی اغلب این افراد، اقدام به تزریق واکسن کرونا نکرده‌اند

به همه واجدین شرایط توصیه میکنم که در اسرع وقت نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام کنند تا از بخش عمده‌ای از عوارض بیماری در امان باشند.