رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزمایش بالینی قرص کرونا تولید شرکت فایزر

آزمایش بالینی قرص کرونا تولید شرکت فایزر در این آزمایش ۱۱۴۰ نفر شرکت کرده اند و در آن قرص فایزر با دوز پایینی از ریتوناویر، یک داروی ضد ویروس دیگر ترکیب شده است. در این درمان بیمار به مدت پنج روز با فاصله زمانی ۱۲ ساعت، دارو دریافت می کند. این قرص فعالیت آنزیم اصلی […]

آزمایش بالینی قرص کرونا تولید شرکت فایزر

در این آزمایش ۱۱۴۰ نفر شرکت کرده اند و در آن قرص فایزر با دوز پایینی از ریتوناویر، یک داروی ضد ویروس دیگر ترکیب شده است.

در این درمان بیمار به مدت پنج روز با فاصله زمانی ۱۲ ساعت، دارو دریافت می کند.
این قرص فعالیت آنزیم اصلی که برای تکثیر ویروس لازم است را متوقف می کند.

در صورت موفقیت این آزمایش بالینی، فایزر در یک تا سه ماه آینده درخواست مجوز اضطراری برای قرص جدید را ارائه خواهد داد.