رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهم فقرا در دولت روحانی کمتر و سهم مرفهان بیشتر شد

سهم فقرا در دولت روحانی کمتر و سهم مرفهان بیشتر شد سهم هزینه ناخالص سرانه دهک اول (کم‌درآمدترین اقشار جامعه) در پایان دولت روحانی نسبت به پایان دولت دهم ۱۶درصد کمتر شده است. همچنین سهم هزینه ناخالص دهک دوم ۱۱ درصد، دهک سوم ۸ درصد و دهک چهارم نیز ۸درصد کمتر شده است. این در […]

سهم فقرا در دولت روحانی کمتر و سهم مرفهان بیشتر شد

سهم هزینه ناخالص سرانه دهک اول (کم‌درآمدترین اقشار جامعه) در پایان دولت روحانی نسبت به پایان دولت دهم ۱۶درصد کمتر شده است. همچنین سهم هزینه ناخالص دهک دوم ۱۱ درصد، دهک سوم ۸ درصد و دهک چهارم نیز ۸درصد کمتر شده است.

این در حالی است که سهم هزینه ناخالص دهک دهم (پولدارترین اقشار جامعه) در سال پایانی دولت روحانی نسبت به پایان دولت دهم ۹ درصد بیشتر شده است.