رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تأکید بر هم‌افزایی بین قوا برای بهبود وضعیت معیشت مردم و مقابله با کرونا

تأکید بر هم‌افزایی بین قوا برای بهبود وضعیت معیشت مردم و مقابله با کرونا در نشست شورای عالی هماهنگی سران قوا که به میزبانی مجلس و با حضور سران سه قوه برگزار شد بر ضرورت هم‌افزایی بین قوا برای بهبود وضعیت معیشت مردم و نحوه مقابله با کرونا تأکید شد

تأکید بر هم‌افزایی بین قوا برای بهبود وضعیت معیشت مردم و مقابله با کرونا

در نشست شورای عالی هماهنگی سران قوا که به میزبانی مجلس و با حضور سران سه قوه برگزار شد بر ضرورت هم‌افزایی بین قوا برای بهبود وضعیت معیشت مردم و نحوه مقابله با کرونا تأکید شد