رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان زندان‌ها: «مهدی هاشمی» الان در زندان است

رئیس سازمان زندان‌ها: «مهدی هاشمی» الان در زندان است هاشمی مرخصی بدون سقف نداشته؛ بلکه غیبت کرده است. چندی قبل هم، غیبت وی از طرف زندان اوین، به دادستانی اعلام شد

رئیس سازمان زندان‌ها: «مهدی هاشمی» الان در زندان است

هاشمی مرخصی بدون سقف نداشته؛ بلکه غیبت کرده است. چندی قبل هم، غیبت وی از طرف زندان اوین، به دادستانی اعلام شد