رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: ضامن ناز و کرشمه مردم که نیستیم

نماینده مجلس: ضامن ناز و کرشمه مردم که نیستیم خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: مردم عوام هستند یک دکترِ بی‌خودی دارو تجویز می‌کند و مردم می‌روند بازار و البته دوست دارند در بازار بگردند. اگر به بیمارستان دولتی بیایند رمدسیور را باید رایگان به مردم بدهند اما مردم دوست دارند که بروند بخش […]

نماینده مجلس: ضامن ناز و کرشمه مردم که نیستیم

خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

مردم عوام هستند یک دکترِ بی‌خودی دارو تجویز می‌کند و مردم می‌روند بازار و البته دوست دارند در بازار بگردند.

اگر به بیمارستان دولتی بیایند رمدسیور را باید رایگان به مردم بدهند اما مردم دوست دارند که بروند بخش خصوصی. ما ضامن ناز و کرشمه مردم که نیستیم.

مقدار زیادی رمدسیویر روی دست ما مانده است که نمی‌دانیم با آن چه کار کنیم، احتمالا رمدسیور را صادر کنیم./ایلنا