رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تنظیم سند خودرو در دفاتر رسمی لزومی ندارد

تنظیم سند خودرو در دفاتر رسمی لزومی ندارد دادستان کل، با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

تنظیم سند خودرو در دفاتر رسمی لزومی ندارد

دادستان کل، با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور:

تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.