رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استان‌های صدرنشین در واکسیناسیون

استان‌های صدرنشین در واکسیناسیون بررسی آمار اعلام شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی نشان می‌دهد که کرمان بالاترین و اردبیل پایین‌ترین پوشش واکسیناسیون را در میان جمعیت هدف داشته‌اند/همشهری

استان‌های صدرنشین در واکسیناسیون

بررسی آمار اعلام شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی نشان می‌دهد که کرمان بالاترین و اردبیل پایین‌ترین پوشش واکسیناسیون را در میان جمعیت هدف داشته‌اند/همشهری