رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی ناجا: مرزهای زمینی چهارگانه با عراق مسدود است

سخنگوی ناجا: مرزهای زمینی چهارگانه با عراق مسدود است سردار حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی با بیان اینکه مرزهای زمینی چهارگانه با عراق مسدود است، گفت: زائران از مراجعه به مرزها خودداری و اخبار موثق را از رسانه های رسمی دنبال کنند.

سخنگوی ناجا: مرزهای زمینی چهارگانه با عراق مسدود است

سردار حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی با بیان اینکه مرزهای زمینی چهارگانه با عراق مسدود است، گفت: زائران از مراجعه به مرزها خودداری و اخبار موثق را از رسانه های رسمی دنبال کنند.