رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: اجرای سند نقشه جامع علمی کشور و تحول نظام آموزش و پرورش اولویت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند

رئیسی: اجرای سند نقشه جامع علمی کشور و تحول نظام آموزش و پرورش اولویت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی: اجرای سند نقشه جامع علمی کشور، سند تحول نظام آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی و حفظ امید و جهاد همه‌جانبه برای تداوم جهش رشد علمی کشور […]

رئیسی: اجرای سند نقشه جامع علمی کشور و تحول نظام آموزش و پرورش اولویت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:

اجرای سند نقشه جامع علمی کشور، سند تحول نظام آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی و حفظ امید و جهاد همه‌جانبه برای تداوم جهش رشد علمی کشور اولویت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

نگاه تحولی در شورا نیازمند ۳ تحول شناختی، نهادی و فرآیندی است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه علم و فرهنگ کشور است.

نگاه، اندیشه و افکار مقام معظم رهبری چراغ راهی برای مسیر حرکت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.