رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب شد

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب شد وزیر کشور در حکمی محمد حسین سپهر را به سمت فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب و هشت محور اصلی مأموریت او را ابلاغ کرد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب شد

وزیر کشور در حکمی محمد حسین سپهر را به سمت فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب و هشت محور اصلی مأموریت او را ابلاغ کرد.