رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس و نایب رئیس کمیسیون اقتصاد دولت تعیین شدند

رئیس و نایب رئیس کمیسیون اقتصاد دولت تعیین شدند در نخستین جلسه کمیسیون اقتصاد در دولت سیزدهم، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «اکبر کمیجانی» رئیس کل بانک مرکزی به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس این کمیسیون تعیین شدند.

رئیس و نایب رئیس کمیسیون اقتصاد دولت تعیین شدند

در نخستین جلسه کمیسیون اقتصاد در دولت سیزدهم، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «اکبر کمیجانی» رئیس کل بانک مرکزی به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس این کمیسیون تعیین شدند.