رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در مناطق روستایی آغاز می‌شود

واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در مناطق روستایی آغاز می‌شود وزیر بهداشت: با ورود محموله‌های جدید واکسن کرونا رکورد واکسیناسیون در کشور شکسته شده و دستور تزریق واکسن به افراد بالای ۱۸ سال در مناطق روستایی صادر شده است. شمار پایگاه‌های واکسیناسیون نیز در کشور تا ۲ برابر افزایش خواهد یافت.

واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در مناطق روستایی آغاز می‌شود

وزیر بهداشت: با ورود محموله‌های جدید واکسن کرونا رکورد واکسیناسیون در کشور شکسته شده و دستور تزریق واکسن به افراد بالای ۱۸ سال در مناطق روستایی صادر شده است.

شمار پایگاه‌های واکسیناسیون نیز در کشور تا ۲ برابر افزایش خواهد یافت.