رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس هنرمند معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری شد

عباس هنرمند معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری شد عباس هنرمند مدیرعامل باشگاه خبرنگاران جوان جایگزین علیرضا معزی در سمت معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری شد.

عباس هنرمند معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری شد

عباس هنرمند مدیرعامل باشگاه خبرنگاران جوان جایگزین علیرضا معزی در سمت معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری شد.