رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت مصوب مرغ ۲۴هزار و ۹۰۰ است

قیمت مصوب مرغ ۲۴هزار و ۹۰۰ است عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران : مبنای بازرسی و نظارت بر بازار مرغ قیمت مصوب آن یعنی ۲۴۹۰۰ است. سهمیه مرغ میادین و فروشگاه‌های بسته‌بندی این استان از اوایل هفته آینده افزایش می‌یابد. برخورد با هر گونه بی نظمی و رفتار خارج از چهارچوب مصوب به […]

قیمت مصوب مرغ ۲۴هزار و ۹۰۰ است

عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران :

مبنای بازرسی و نظارت بر بازار مرغ قیمت مصوب آن یعنی ۲۴۹۰۰ است.

سهمیه مرغ میادین و فروشگاه‌های بسته‌بندی این استان از اوایل هفته آینده افزایش می‌یابد.

برخورد با هر گونه بی نظمی و رفتار خارج از چهارچوب مصوب به صورت جدی دنبال و با متخلفین برخورد می شود.