رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیدحمید سجادی دبیر شورای عالی جوانان شد

سیدحمید سجادی دبیر شورای عالی جوانان شد؛ رئیس جمهور با صدور حکمی، دکتر سید حمید سجادی هزاوه وزیر ورزش و جوانان را به عنوان “دبیر شورای عالی جوانان” منصوب کرد.

سیدحمید سجادی دبیر شورای عالی جوانان شد؛

رئیس جمهور با صدور حکمی، دکتر سید حمید سجادی هزاوه وزیر ورزش و جوانان را به عنوان “دبیر شورای عالی جوانان” منصوب کرد.