رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت مجلس با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران

موافقت مجلس با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای طرح امنیت غذایی، با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران موافقت کردند.

موافقت مجلس با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای طرح امنیت غذایی، با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران موافقت کردند.